Hlavná stránka Zapojenia snímačov 

 

 

Dostal som viacej e-mailov ohľadom zapojenia snímačov u jednotlivých modelov Jolana. Táto kapitola je iba dočasná a mienim ju nahradiť logicky a technicky úplnejšími popismi s podrobnými schémami, fotografiami pôvodných súčiastok a zapojení. 

     Poskytnuté zapojenia sú nakreslené podľa jednotlivých kusov nástrojov, ktoré som mal v rukách.  Nevylučujem, že sa môžu vyskytnúť odlišnosti medzi jednotlivými kusmi. Nemali by byť však zásadné (zväčša hodnoty, prípadne použité typy súčiastok). Treba si uvedomiť, že výroba Jolán bežala v socialistických - "nedostatkových" podmienkach a tak pripúšťam odchýlky. Zapojenia snímačov mnohých modelov sú veľmi podobné. Vyskytujú sa však aj zapojenia pomerne zložité a originálne. Myslím, že  hlavným účelom vnútorného el. zapojenia v nástroji je poskytnúť hráčovi rýchlu zmenu farby tónu bez výrazného, alebo aspoň minimálneho útlmu elektrického signálu zo snímačov. 

  1. prepínanie jednotlivých snímačov
  2. ovládanie hlasitosti
  3. ovládanie najjednoduchšej korekcie  - tónovú clonu
  4. prípadne prednastavenie hlasitosti doprovodnej hry  

Výrobcovia gitár používajú v zásade dva druhy zapojení

  1. s jediným regulátorom hlasitosti pre všetky snímače (typický predstaviteľ je Fender Stratocaster)
  2. s reguláciou hlasitosti pre každý snímač zvlášť (typický predstaviteľ Gibson Les Paul)

Niektoré modely zn. Jolana majú skutočne originálne a pôvodné zapojenia , ktoré sa nevyskytujú u iných výrobcov (Tornado, Alfa, Star VIII, Marina, Superstar).  To si vyžadovalo aj iné ovládacie prvky, často netradičné prepínače, ktoré výrazne ovplyvnili celkový dizajn nástroja (Marina, Alfa, Tornado, Studio). Tento inovátorský prístup osobne hodnotím veľmi pozitívne. Farba zvuku každého nástroja vytvára vždy subjektívny pocit. V našich končinách sa akýmisi etalónmi "dobrého zvuku" stali fendery a gibsony. Je to pochopitelné, pretože boli nedostupné a viac-menej mystifikované. Pokiaľ nástroj spĺňa povinné kvalitné technické a materiálne prevedenie, je opovážlivé porovnávať, či je jeho zvuk dobrý, alebo zlý. Jednoducho zvuk  je iný a subjektívne sa mi páči, alebo nepáči. Preto nemôžem súhlasiť ani s uniformovaným opovrhovaním nástrojmi z Azie.  Vypočujte si zvuk z nahrávok napr. Hendrixa, Santanu, Brain Maya, D.Gilmoura , porovnávajte a pokúste sa urobiť objektívne poradie. Problém so zvládnutím nástroja sa nedá kompenzovať farbou zvuku.  Toľko asi  na úvod. V mojich nasledujúcich komentároch si skôr všímam obvodový návrh,  technickú realizáciu, jej výhody a nevýhody. Preto ešte raz na okraj jednotlivých zapojení zopakujem môj názor: "Hlavným účelom je poskytnúť hráčovi rýchlu zmenu farby tónu bez výrazného, alebo aspoň minimálneho útlmu elektrického signálu zo snímačov. "

Gitary a basové gitary  Jolana s dvoma snímačmi (napr. Star IV, Basso IV, Diskant, Basora, Pedro, Rubín, Kolor,Kolor Bass, Iris,  Iris Bass,  Strat, Diamant Bass, ... ), ktoré majú jeden potenciometer na ovládanie hlasitosti, druhý na na ovládanie tonovej clony a otočný prepínač snímačov, majú totožné zapojenie. Menšie odlišnosti sú v hodnotách kondenzátorov tónovej clony, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 68 nF až 220 nF. V zásade sa dá laicky povedať, že čim väčšia hodnota kapacity kondenzátora , tým je potlačenie vyšších frekvencií väčšie a teda výsledný tón je basovejší.  Niekedy (najmä u novších modelov) pridal výrobca pri potenciometri na ovládanie hlasitosti kondenzátor zapojený medzi bežec a "živý" koniec potenciometra s hodnotou 680 pF, ktorého úlohou je kompenzovať úbytok vyšších harmonických pri znížení hlasitosti. Predpokladám, že väčšina hudobníkov nie sú elektrotechnici, preto toto zapojenie uvádzam radšej jeho fotografiou z modelu Rubín. Myslím, že je najzrozumiteľnejšie. Ku káblikom len toľko, že jeden vedie od potenciometra k výstupnému konektoru a dva od prepínača k snímačom. Z dôvodu zníženia brumu je dôležité, aby kryty potenciometrov boli navzájom prepojené spolu s tienením  všetkých káblikov a vodičom od kovového strunníka v jednom bode. Uzemnenie strunníka (prípadne mechanického tremola) a teda strún je veľmi dôležité. Hodnoty potenciometrov: hlasitosť 250 k/ G, tónová clona 250k / N, kde G znamená logaritmický priebeh a N lineárny. Niektoré modely používali na reguláciu hlasitosti aj potenciometre 100K/G (možno podľa toho, čo zásobovači zohnali ). Pretože väčšina snímačov týchto gitár boli typu "single" (jedno cievkové) a ich jednosmerný odpor cievky je nízky - cca 5,5 kohm, preto hodnota nie je kritická.  Hodnotu potenciometra pre tónovú clonu 220K/N neodporúčam znižovať, pretože by boli trvalo obmedzené vyššie harmonické). V prípade modelu Strat,  Diamant Bass, ,ktoré používajú snímače typu humbucker,  sú hodnoty potenciometrom 500K/G a 500K/N. 

Schéma zapojenia typu Star IV, Diskant, ..... 

Použitý otočný miniatúrny prepínač je bez aretačnej podložky 8-polohový. Zasunutím podložky do príslušného otvoru sa obmedzuje počet funkčných polôh. Spínanie rovnakých kontaktov sa opakuje od piatej polohy (segment 1 a segment 2). Spoločný výstupný bod prepínača "common" sa vytvorí pospájaním jedného (napr.dolného) radu kontaktov. Hodnoty potenciometrov 250 Kohm sú pre snímače typu "single". Pre "humbacker" použitý u modelu Strat sa musia hodnoty potenciometrov zvýšiť na 500Kohm.

  1. poloha spína snímač pri krku
  2. poloha spína snímač pri krku a zároveň aj snímač pri kobylke
  3. poloha spína iba snímač pri kobylke
  4. poloha je väčšinou zablokovaná aretačnou podložkou, alebo môže byť použitá na vypnutie gitary uzemnením "zivého" výstupu, aby sa obmedzilo brumenie. Niektoré varianty IRIS, KOLOR, RUBIN  mali vo štvrtej polohe zapojený filter dolných frekvencií

Gitary s troma snímačmi - Prvým predstaviteľom bola Grazioso (všetky mutácie) a mali rovnaké zapojenie

ALFA - Zapojenie tejto troj-snímačovej gitary aj keď z Grazioso vychádza, je doplnené o niektoré ďaľšie prvky. Pribudli spínače korekcií "výšky" a samostatné ovládanie hlasitosti stredného snímača (doprovodná hra). Plynulá regulácia tónovej clony bola nahradená ďalším spínačom. Za zmienku stojí, že pokiaľ bol zopnutý spínač "basy" a zároveň rozopnutý spínač "výšky", boli vlastne odfiltrované oba kraje akustického pásma a výstupný signál bol minimálny. V každom prípade toto jednoduché zapojenie rozšírilo škálu rozdielnych zvukov a pokiaľ si gitarista zapamätal kombinácie spínačov, boli použitelné. Ovládacie prvky boli natoľko rozptýlené po celom korpuse, že manipulácia si vyžadovala ďalšiu kvalifikáciu :-). Osobne sa mi tento nástroj páči, pretože konštruktéri pozitívne využili celkom nevhodné spínače z vysavača, vďaka ktorým má nástroj netypický a charakteristický dizajn. Od tvaru korpusu ALFA boli neskôr, po menšej úprave jeho tvaru, odvodené ďalšie modely (Star V, Star VII, Star VIII, Sirius, Basso V)., ktoré v zapojení snímačov prevzali z Alfy aj novú koncepciu skokovej zmeny tónovej clony, ale vrátili sa k osvedčenému otočnému prepínaču VK 53316 z Tesly Lanškroun š.p..

TORNADO Zložitejšie zapojenie, doplnené spínačmi tónových korekcií a ktorého typickým predstaviteľom je model Tornado je venovaná stránka  http://www.galepp.com/gitarre/gitarre-d.htm  Uvedené zapojenie je podobné pre Hurricane, Uragan a čiastočne modifikované aj pre Studio (ktorá má iba dva snímače a prednastavenie hlasitosti doprovodnej hry), prípadne basové gitary Typhoon a Pampero.  Z uvedenej stránky som z dôvodu lepšieho prehľadu prevzal obrázky zapojenia s označením ovládacích prvkov. Na stránke je popísaná aj úprava, resp. rekonštrukcia poškodených prepínačov. V čase najväčšej slávy Tornada sa problémy so spoľahlivosťou spínačov nevyskytovali - ale po 40 rokoch ? .... :-)

 

Diamant  sa na svoj vzor Gibson Les Paul podobá nielen tvarom korpusu, ale aj zapojením snímačov a ovládacích prvkov. Na mieste prepínača bol spočiatku použitý otočný prepínač, známy z predchádzajúcich modelov s rovnakým zapojením spínacích sekcií ako má Rubín Star IV, ..... Inovovaný model Diamant 2 už používal páčkový trojpolohový prepínač s rovnakou funkčnosťou ako má Les Paul. Len jeho konštrukcia je odlišná.  Nakoľko jednosmerný odpor cievok humbackera sa pohybuje okolo 10 kohms, sú hodnoty všetkých potenciometrov  500 kohms /G.  Základné zapojenie nevyužíva možnosti prepínania fáz v humbackeroch, s vyvedenými kontaktmi jednotlivých cievok. Snímače Saphir na Galaxiskách túto možnosť majú, ale sa nevyužíva. Modifikácia snímačov Saphir s pokoveným povrchom, použitých v Superstar a Superstar Bass už túto možnosť využíva, čo výrazne ovplyvňuje zvukovú škálu nástrojov. Na nasledovnom obrázku je klasické jednoduché zapojenie snímačov humbucker u Les Paul, ktoré je funkčne totožné so zapojením Diamant. Fotografie zobrazujú pôvodné zapojenie výstupov snímača Spectrum z Diamant a zapojenie potenciometrov. Cievky sú zapojené v protifáze, aby sa kompezovalo rušivé indukované napätie. V schéme sú preto znázornené iba ako jediná cievka. Vyvedenie spoločného bodu cievok snímača Spectrum umožňuje v priestore potenciometrov jednoduché dodatočné vyradenie jednej z cievok (uzemnením tohoto bodu), čím sa dá zmeniť humbucker na single. Na prepínanie sa môže použiť špeciálny potenciometer s prepínačom push-pull na mieste tónovej clony. Nezmení sa pôvodný vzhľad nástroja a zvuková škála sa rozšíri.

    

GALAXIS - Vtipné zapojenie snímačov je použité v E-gitare Galaxis a jej sestre Galaxis bass. Aj keď snímače SAPHIR sú typu humbucker, nie sú použité v ich typickom zapojení (ako má LP, resp. Diamant). Cievky v jednom púzdre majú uzemnené opačné konce (sú v protifáze)  V podstate je to zapojenie dvoch párov cievok( po dva single), pričom indukčnosť jednej z cievok v puzdre tvorí s kondenzátormi  korekčný člen. Tónová clona plynulo "pripína" účinok drukej cievky v snímači, ktorá je v protifáze. V kombinácii s prepínačom snímačov zapojenie tohoto nástroja umožňuje širokú škálu zvukov. Basgitara má vynechaný odpor 22 Kohm (**). V diskusiách často opakovaná téza, že zvuk každého nástroja je iný je má čiastočné svoje opodstatnenie. Ak budem predpokladať strojovú drevených časti a podobnú kvalitu materiálu :-) , spôsobuje to veľký rozptyl tolerancie použitých súčiastok. Najmä nevhodné používanie keramických kondenzátorov v takýchto rezonančných obvodoch. Samozrejme na výsledný zvuk pôsobí celý rad iných faktorov (zosilňovač. reproduktor, ozvučnica reproduktora, štýl hry, ap.)

STUDIO - zapojenie snímačov "Magnetic" na tomto modeli je pomerne komplikované a podľa môjho názoru nie veľmi vydarené. Konštruktér chcel na úpravu tónových korekcií využiť indukčnosť snímača v kombinácii s ďalšími pasívnymi prvkami na vytvorenie ladeného rezonančného obvodu. Obvody s ohľadom na tolerancie prvkov sa ale vyznačujú malým koeficientom kvality Q, čo má za následok veľký útlm a zbytočné zníženie výstupného napätia dodávaného snímačmi. Nakoľko sa v dobe výroby tohto nástroja používali väčšinou zosilňovače so vstupmi určenými pre mikrofóna teda s dostatočnou citlivosťou  (elektrónkové AZK 401, AZK 201, MONO 50, MONO 130 ), konštruktér pravdepodobne tento nedostatok nepovažoval za podstatný. Svedčia o tom aj použité hodnoty potenciometrov s nezvyklo nízkymi hodnotami 50 Kohm. Parazitné paralelné kapacity odporov navyše robia útlm vyšších harmonických, preto nástroju chýbajú prirodzené brilantné výšky. tento fakt na druhej strane kladne pôsobí na potlačenie brumu, ktorý sa indukuje v pomerne veľkom množstve netienených spojov. V každom prípade je toto zapojenie neobvyklé a zaujímavé. Originálna prepínacia súprava (koštrukčne prevzatá z Tornada) nie je veľmi vydarená. Kontaktné pružiny časom oxidujú, majú aj niekoľkoohmový prechodový odpor a sú zdrojom porúch. Vtipné riešenie ich opravy, resp. náhrady je popísané na http://www.galepp.com/gitarre/gitarre-d.htm 

 

 

 Hlavná stránka